SENERA SENIOR WELLNESS บ้านที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่

การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือครอบคลุมการดูแล ทั้งด้านสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

 SENERA SENIOR WELLNESS สถานดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร

การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือครอบคลุมการดูแล  ทั้งด้านสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณด้วยทีมบุคลากรภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งให้การบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ SENERA ยังส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแล และด้านการส่งเสริมการดูแลผู้สูงวัยนั้นทางเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการผลิตบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาอบรมทักษะภายใต้หลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยมุ่งเน้นเป็นโรงเรียน และสถาบันการเรียนการสอนแก่ผู้ดูแลผู้สูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส คืออะไร??

การบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาวหลังวัยเกษียณ โดยให้บริการทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองมากที่สุดตลอดจนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเรามีทีมที่พร้อมดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized) พร้อมให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญต่อตัวผู้สูงอายุแและสภาพแวดล้อม เป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) อย่างยั่งยืน

บริการ Services

ซีเนร่า (SENERA) ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยให้บริการคัดกรอง ควบคุมป้องกันโรค บริการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปหรือกลุ่มเฉพาะโรค

ด้วยบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การดูแลแบบไปเช้า-เย็นกลับ และการดูแลแบบพักค้างคืน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมด้วยประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลผู้สูงวัยและได้รับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมให้องค์ความรู้และการส่งเสริมทักษะทางสังคม การดูแลสุขภาพจิต อารมณ์ และจิตวิญญาณ ตลอดจนการบริการที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

การให้บริการด้านการดูแลผู้สูงวัยว่าด้วยวิชาการดูแลผู้สูงวัย (Geriatric medicine and Gerontology) ด้วยองค์ความรู้และความสามารถด้านการดูแลผู้สูงวัยทุกระดับ ทีมเรามีบุคลากรสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และจำนวนผู้ดูแลผู้สูงวัยที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

กิจกรรมบำบัด

ให้บริการโดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพเพื่อบำบัดฟื้นฟูโดยมุ่งเน้นนำเอากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย (Meaningful activity) เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการป้องกัน สร้างเสริม และการบำบัดฟื้นฟู เพื่อลดการเสื่อมถอยของความสามารถ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กายภาพบำบัด

ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ให้การรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มีความเชี่ยวชาญในการรักษาด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ระบบประสาทและการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การบริการโดยผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (client-centered approach) ร่วมกับการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นศูนย์กลาง (therapist-centered approach) เพื่อการบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างครอบคลุมทุกด้าน

จัดอบรมให้ความรู้

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย กิจกรรมกระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น Dog/Cat/Music therapy, กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมออกกำลังกายบริการข้อเข่า, โยคะเพื่อผู้สูงวัย, กิจกรรมปลูกผักและจัดดอกไม้ และกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด

 • Hydrotherapy                                                                                  
 • ห้องกายภาพบำบัด-กิจกรรมบำบัด                                                      
 • ห้องปฐมพยาบาล                                                                             
 • ห้องอเนกประสงค์                                                                              
 • WIFI-Internet                                                                                 
 • สระว่ายน้ำออกกำลังกาย                                                                   
 • Dining Room

สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกอาคารชุด  

 • ทางสำหรับรถเข็น
 • บึงน้ำธรรมชาติ
 • ลานออกกำลังกาย
 • ลานหินบำบัด
 • พื้นที่ปลูกผัก
 • ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

 Active Living  : SENERA SENIOR LIVING ตึก Rain Tree

SENERA SENIOR LIVING ตึก Rain Tree ให้บริการที่พักและการดูแลผู้สูงวัยที่แข็งแรง (Active Aging) และผู้สูงวัยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะบุคคล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้อย่างครอบคลุมสมวัย

ขนาด 36-41.5 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 59,000 บาท/เดือน  

ห้องใหญ่ที่สุด 67 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 110,000 บาท/เดือน

พื้นที่มากกว่า 25 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 49,000 บาท/เดือน

**หมายเหตุ

 1. ราคานี้สำหรับผู้ซื้อแพ็กเกจ จำนวน 1 ท่านเท่านั้น
 2. ทางโครงการจะเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน และเงินประกัน/เงินมัดจำอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ตามกฎหมาย
 3. กิจกรรมฟื้นฟูและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้บริการฟรีตามที่กำหนด
 4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 5. ราคานี้รวมค่าน้ำ-ค่าไฟแล้ว
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการบริการ (รวมอยู่ในแพ็กเกจ)

 • อาหาร 3 มื้อ
 • บริการ Wi-Fi ในโครงการ
 • บริการทำความสะอาดและบริการซักรีด
 • ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า)
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุ


ดูรายละเอียด คลิก https://www.senerawellness.com/room

ที่ตั้งโครงการ  SENERA SENIOR WELLNESS 

ที่อยู่เลขที่ 61/297 ถนน คู้บอน แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

การติดต่อ

Tel: 0989356694

Line : https://lin.ee/1OrRLst

แผนที่ Google Map

อ้างอิงที่มา : 

ขอขอบคุณ เนื้อหา , ข้อมูล และรูปภาพ จาก  https://www.senerawellness.com

Categories

บทความล่าสุด

Tags

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า