ณสุข เวลเนส รีสอร์ท Na Sook Wellness Resort รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ – ตอนที่ 2

ณสุข เวลเนส รีสอร์ท เป็นเวลเนสที่ออกแบบไว้รองรับผู้สูงวัยที่ยังกระฉับกระเฉง สนใจการดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด ตั้งอยู่ที่ตำบลไสไทย อ่าวน้ำเมา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ณสุข เวลเนส รีสอร์ท Na Sook Wellness Resort รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ อ่าวน้ำเมา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ตอนที่ 2 เวลเนสแบบ ณสุข Na Sook Styles

ณสุขเป็นเวลเนสที่เน้นรสนิยมการใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ 

แนวคิดพื้นฐานในการเป็นเวลเนส ๗ ประการ

  1. กายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสี่  
  2. อาหารเป็นได้ทั้งยาและของแสลง
  3. สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตที่มีคุณภาพ
  4. เคารพกฏธรรมชาติ กลางวัน/กลางคืน ฤดูกาล พระจันทร์ขึ้น/แรม
  5. นาฬิกาชีวิต Biological Clock
  6. กิน นอน ขับถ่าย เคลื่อนไหวร่างกาย อารมณ์
  7. ยอมรับความจริงเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย และปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

กายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสี่

หากเราเริ่มจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เราก็ควรจะรู้แล้วว่า ร่างกายเราประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติที่อยู่บนโลกนี้ รู้ได้ง่ายเมื่อเห็นร่างกายเสื่อมสลายแล้วกลายไปเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนที่เคยเป็น ร่างกายอันปกติของคนนั้น ธาตุทั้งสี่นี้จะต้องได้ดุลกัน เกาะเกี่ยวพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ ไม่อาจขาดธาตุใดไปได้ แต่เมื่อไหร่ที่ธาตุทั้งสี่แยกจากกัน ร่างกายนี้ก็แตกสลายทันที และเมื่อไหร่ที่ธาตุทั้งสี่นี้ไม่ได้ดุลกันหรือขาดธาตุใดไป ก็จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ธาตุทั้งสี่จะแตกสลายหรือไม่ได้ดุลกันก็ต่อเมื่อ ตัวเราเองไปขัดขวางภาวะที่สมดุลตามธรรมชาติของมัน

อาหารเป็นได้ทั้งยา และของแสลง

ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาในธรรมชาติ เป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติ และบำรุงรักษาด้วยธรรมชาติที่เป็นคุณ อาหารในธรรมชาติคือสิ่งหนึ่งที่ร่างกายนี้ได้รับธาตุสี่มาบำรุง มารักษาซ่อมแซมส่วนสึกหรอ แต่ในขณะเดียวกันอาหารก็เป็นพิษ หรือทำร้ายร่างกายนี้ได้ หากกินไม่เหมาะสม หรือกินสิ่งที่ทำลายสมดุลของธาตุ

สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตที่มีคุณภาพ

ทุกสิ่งที่ถือกำเนิดบนโลก ผ่านการพัฒนาและปรับตัวมายาวนาน จนกระทั่งสมดุล กลมกลืน ยั่งยืน และเพียงพอ หากต้องการจะอยู่ในโลกอย่างมีความสุข ก็มีทางเดียวคือ รู้จัก เข้าใจ และทำตัวเองให้กลมกลืนกับธรรมชาติของทุกสิ่งบนโลก 

เคารพกฏธรรมชาติ กลางวัน/กลางคืน ฤดูกาล พระจันทร์ขึ้น/แรม

ร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สลับซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติควบคุมไว้ เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ร่างกายที่แข็งแรงจึงได้มาเนื่องจากการทำตัวเองให้สอดคล้อกับกฎธรรมชาติ แต่ถ้าเราไปขัดขวาง หรือไม่ทำตามกฎนั้น ก็เท่ากับเราทำลายการทำงานของระบบต่างๆ ผลสุดท้ายก็คือการค่อยๆทำลายชีวิตของตัวเอง กฎสำคัญที่สุดที่ร่างกายนี้จะต้องเคารพและปฏิบัติตาม คือกฎของกลางคืนและกลางวัน มนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่ จักรวาลนี้อยู่ได้ด้วยแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีความมืดและความสว่างเป็นกลไกที่ทำให้จักรวาลนี้รวมตัวกันอยู่ได้ มีความร้อนและความเย็นที่สมดุล ทำให้สรรพสิ่งทั้งสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ และพืชนานาพันธุ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างสอดคล้อง ผสมผสานกลมกลืน ต่างให้และรับประโยชน์ซึ่งกันและกันมานับล้านปี นี่คือกฎธรรชาติที่ไม่อาจละเมิดได้

นาฬิกาชีวิต Biological Clock

เราจะทำให้การเคลื่อนไหวทั้งมวลของชีวิตมีจังหวะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้อย่างไรหรือ ในเวลากลางวัน ที่พระอาทิตย์เริ่มให้แสงสว่าง จนกระทั่งร้อนแรงและอ่อนแสงลง เราควรจะใช้ชีวิตอย่างไร แล้วในยามกลางคืนที่ความร้อนของจ้าวแห่งจักรวาลค่อยๆลดลง จนเย็นจัด แล้วค่อยอุ่นขึ้นมาใหม่ เราควรทำอะไร ปัจจุบันคนจำนวนมากยอมรับเรื่อง นาฬิกาชีวิต หรือ Biological Clock ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งหมุนเวียนไปตามกลางวันและกลางคืน กระทั่งแบ่งซอยกันเป็นชั่วโมงตามเข็มนาฬิกา เป็นช่วงๆ เช่น เวลาสองชั่วโมงระหว่างตีหนึ่งถึงตีสาม เป็นเวลาทำงานของตับ ตับซึ่งมีหน้าที่ขจัดสารพิษในร่างกาย จะหลั่งสารเมลาโทนิน(melatonin) และเอนโดฟิน(endophin)ออกมาทำงาน ร่างกายจะเหนื่อยล้า อ่อนเพลียที่สุด ส่วนอื่นๆของร่างกายแทบจะหยุดนิ่งหมดเรี่ยวแรง เราก็ต้องนอนหลับให้สนิทในห้องที่ไม่มีแสงสว่าง เพราะในท่ามกลางความมืด ต่อมไร้ท่อที่ชื่อไพเนียล(pineal gland)สร้างเมลาโทนินได้ดีที่สุด

กิน นอน ขับถ่าย เคลื่อนไหวร่างกาย อารมณ์

นาฬิกาชีวิตชี้ทิศทางในเรื่องเวลากิน เวลานอน เวลาขับถ่าย เวลาเคลื่อนไหวร่างกาย ไว้ได้ครบถ้วน แต่ร่างกายนี้ไม่ได้มีส่วนประกอบแค่ธาตุสี่ ร่างกายนี้จะต้องมีจิตใจมีอารมณ์จึงจะนับว่าเป็นชีวิต กระทั่งมีคำพูดที่แสดงถึงความสำคัญของจิตใจว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว หากรักษาจิตใจให้สดใสร่าเริงมีชีวิตชีวา อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายก็จะตื่นตัวคึกคักไปด้วย เราจึงต้องรู้จักพัฒนาจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถใช้ไปควบคุมกายนี้ได้

การยอมรับความจริงเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย และปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

เคล็ดลับของการพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่ที่ การเคารพสัจธรรมเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ว่าสิ่งใดที่ถือกำเนิดมาแล้วในโลก จะต้องเผชิญกับความเสื่อมสลายเป็นแน่นอน ท่ามกลางความเสื่อมนั้นก็ย่อมเจ็บปวดทุกข์ทรมาน แต่มันก็จะผ่านไป เพราะในที่สุดร่างกายนี้ก็จะสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟในธรรมชาติ หากยอมรับสิ่งนี้ได้ เราจะทุกข์อะไร ถ้าไม่ทุกข์ก็คือ ความสุข ตรงนี้เองที่เป็นเป้าหมายของการมีชีวิต

Location : ณสุขเวลเนสรีสอร์ท เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ซอยอ่าวน้ำเมาพัฒนา 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

Maps : https://goo.gl/maps/1YzV9e4QofbMGEb78

โทรศัพท์ : 081 7197919, 080 8916525,075 680411

E-mail : nasookresort@gmail.com

Line : https://line.me/ti/p/ljPLD8eY7G

Facebookณสุข เวลเนส รีสอร์ท Na Sook Wellness Resort

Instagram : nasook.resort

Website : https://www.nasookresort.com

Categories

บทความล่าสุด

Tags

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า