รวม 5 แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่น่าซื้อเก็บไว้ 1

1. แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงวัย ของโรงพยาบาลวิมุต

ทางโรงพยาบาวิมุตเล็งเห็นว่า ผู้สูงอายุที่อายุ 60-65 ปี ขึ้นไป เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง และอวัยวะเริ่มเสื่อมตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นตา กระดูก ไต  สมอง จึงควรตรวจดังนี้ 

  1. โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาล ไขมัน ค่าตับ ไตและไทรอยด์ 
  2. โรคมะเร็ง พี่พบบ่อยในชาย ได้แก่ ต่อมลูกหมาก ลำไส้ ที่พบบ่อยในหญิงได้แก่ เตัานม ลำไส้ และมะเร็งอวัยวะในอุ้งเชิงกราน (ตรวจถึงอายุ 65 ปี)  
  3. โรคติดเชื้อ หากท่านใดต้องการลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อ แนะนำป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันตามช่วงอายุให้ครบ
  4. ตา เกิดโรคได้ทั้งต้อลม ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม
  5. กระดูก อาจมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน ทำให้ตัวเตี้ยลง หลังค่อม จึงควรตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และตรวจสอบเรื่องการทรงตัว การล้ม
  6. ฟัน หากฟันและการเคี้ยวไม่ดี ย่อมมีผลทำให้ขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ชาย V65+ Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 65 ปี ผู้หญิง V65+Female

2. แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Senior Check Up โรงพยาบาลพญาไท

มาเปลี่ยนภาพจำ “ผู้สูงอายุ” ที่คุณรู้จัก สู่การเป็น “Healthy Active Aging” กับโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัย Senior Check-up เช็กทุกปัญหาความเสี่ยงโรคผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง ค่าไขมันในเลือด ความเสี่ยงโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง อัลไซเมอร์ ภาวะกระดูกพรุน ที่มีรายการตรวจมากกว่า 20 รายการ

ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

รายการตรวจสำหรับผู้ชายรายการตรวจสำหรับผู้หญิง
1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG]
5. ตรวจอัลตราชาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6. ตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan Bone Densitometry
7. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
8. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
10. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
11. ตรวจการทำงานของไต Bun
12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
13. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
14. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
15. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดดี) HDL-Cholesterol
17. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
20. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphalase
21. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
22. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
23. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9
26. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG]
5. ตรวจอัลตราชาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6. ตรวจภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง Bone Scan Bone Densitometry
7. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
8. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
10. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
11. ตรวจการทำงานของไต Bun
12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
13. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
14. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
15. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดดี) HDL-Cholesterol
17. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
20. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphalase
21. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
23. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9
25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : https://www.phyathai.com/app/HealthyActiveAging/

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม (Longevity Check Up Program) โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย)

เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีการตรวจอย่างละเอียด ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ https://www.bangkokhospital.com/package/longevity-check-up-program

4. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ Healthy Check Up for Elderly โรงพยาบาลนครธน

ทางโรงพยาบาลนครธนได้จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไว้ 2 แพ็กเกจด้วยกัน

1) โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น จะตรวจทั้งหมด 12 รายการด้วยกัน ราคา 4,900 บาท

2) โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกแบบองค์รวม ตรวจทั้งหมด 31 รายการ ราคา 11,900 บาท

ที่มาของรูปภาพ และข้อมูล https://www.nakornthon.com/package/detail/healthy-check-up-for-elderly

5. โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ SENIOR PROGRAM โรงพยาบาลวิภาวดี

ถึงเวลาแล้วรึยังที่จะต้องดูแลพ่อ และแม่ คนสำคัญของคุณ เพื่อให้ท่านได้อยู่กับคุณไปอีกนาน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ทำกิจวัตรประจำวันที่ท่านชอบได้อย่างเต็มที่ ใส่ใจดูแลท่านด้วย โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior ชาย-หญิง อายุมากกว่า 60 ปี แทนความรัก ความห่วงใยต่อท่าน

ราคา16,000 – 19,000 ฿

1. โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior ชาย อายุมากกว่า 60 ปี ราคา 16,000 บาท2. โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior หญิง อายุมากกว่า 60 ปี ราคา 19,000 บาท
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination 
2. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination 
3. ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint Examination 
4. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination 
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count 
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar 
7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC 
8. ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine 
9. ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin, Direct Bilirubin,TotalProtein,Albumin,Globulin 
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol,Triglyceride,HDL-C,LDL-C 
11. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP 
12. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 
13. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA 
14. ตรวจปัสสาวะ Urine exam 
15. ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood 
16. ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid 
17. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray 
18. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen 
19. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts 
20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
21. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI 
22. ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination 
2. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination 
3. ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint Examination 
4. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination 
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count 
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar 
7. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC 
8. ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine 
9. ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin, Direct Bilirubin, TotalProtein,Albumin,Globulin 
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol, Triglyceride,HDL-C,LDL-C 
11. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP 
12. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
13. ตรวจปัสสาวะ Urine exam 
14. ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood 
15. ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid 
16. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray 
17. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen 
18. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts 
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 
20. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI 
21. ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO 
22. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ Digital Mammogram / Ultrasound 
23. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer Screening (ThinPrep / SurePath)

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : https://www.vibhavadi.com/Package/P0000051


Categories

บทความล่าสุด

Tags

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า