“บริทาเนีย” นำทัพพันธมิตรสายกรีน คิกออฟโครงการ CRAFT PARK พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อชุมชน นำร่องศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา

บริทาเนีย ร่วมกับเหล่าพันธมิตรทุกภาคส่วน ภาครัฐ-สังคม-เอกชน นำโดย กทม.-we!park-วายด์ อินทีเรีย-นิปปอนเพนต์ คิกออฟโครงการ CRAFT PARK พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาพดี เติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาความต้องการ ออกแบบและลงมือทำ เกิดเป็นความ CRAFT ในแบบฉบับที่ทุกคนร่วมกันสร้าง สู่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นำร่องแห่งแรกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา พื้นที่พัฒนารวม 211 ตารางวา พร้อมส่งมอบส่วนสนาม      เด็กเล่น หน้าศูนย์เด็กเล็ก ภายในปีนี้

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้พัฒนาบ้านจัดสรรภายใต้คอนเซปต์ CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รักกล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) we!park ภาคประชาสังคมที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตเมืองอย่างยั่งยืน บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด ในเครือบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันดำเนินโครงการ CRAFT PARK พื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อชุมชน ที่พัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน แห่งแรก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา

“CRAFT PARK มาจากไอเดียที่บริทาเนียต้องการนำความเชี่ยวชาญที่มี ผสานกับความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางขนาดไม่ใหญ่มากให้มีคุณภาพที่เกินขนาดของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของสังคม ที่ต้องการมีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกัน สอดคล้องกับ   “บริทาเนียอยู่ที่ไหน ที่นั่นต้องดีด้วย” เรามีพันธกิจ B The Goodness นำความเชี่ยวชาญของเรา ทั้งด้านการออกแบบภูมิทัศน์ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์พื้นที่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ความพิเศษของ CRAFT PARK คือ การ CRAFT ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาพื้นที่ต่อได้อย่างยั่งยืน เราและพันธมิตรมุ่งมั่นตั้งใจกับกระบวนการคิดและออกแบบทุกขั้นตอนมากๆ โดย CRAFT PARK แห่งแรกนี้ ใช้เวลาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและออกแบบถึง 3 เดือน เพื่อให้ CRAFT PARK ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่น” นายสุรินทร์ กล่าว

สำหรับ CRAFT PARK บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนา จำนวน 2 จุด ได้แก่

1. สนามเด็กเล่น หน้าศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 119 ตารางวา พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของพื้นที่การเรียนรู้เด็กเล็ก เน้นเรื่องการส่งเสริมทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย ของเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบของสนามเด็กเล่น ในศูนย์เด็กเล็กที่อื่นๆ ได้ การเลือกใช้วัสดุ จะเน้นความปลอดภัยต่อเด็ก อาทิ การเลือกใช้  พื้นยาง สีปลอดสารพิษ โดยได้รับการสนับสนุนสีจาก นิปปอนเพนต์ เน้นใช้สีที่สดใส เพราะเด็กๆ จะชอบสีสัน ชอบเล่นลูกบอล และกระบะทราย และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ คือ การสร้างเอกลักษณ์ โดยออกแบบเครื่องเล่นที่ทางทีมจะ Craft ขึ้นมาพิเศษเพื่อพื้นที่นี้ โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พร้อมส่งมอบภายในปีนี้

2. สวนหย่อม ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ขนาด 92 ตารางวา พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของสวนเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน จุดเด่นเรื่องพื้นที่สาธารณะสีเขียว กับ สถานพยาบาล “สวนเพื่อสุขภาพ”  มีมุมออกกำลังกายเบาๆ สำหรับผู้สูงอายุให้สามารถมาทำกิจกรรมได้ รวมถึงมีมุมพืชสมุนไพร สนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มที่นั่งตามมุมต้นไม้ต่างๆ แก้ pain point จากการมีที่นั่งรอรับบริการไม่เพียงพอ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของทุกคน เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ตามแนวคิด universal design มีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จะเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ด้านนายยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้ง we!park เล่าว่าโครงการ CRAFT PARK เกิดจากกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน เพราะผู้ใช้งานจริงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสวนสาธารณะสีเขียวเพื่อชุมชน กระบวนการทำงานของทีม ทีมงานรับฟังทุกความคิดเห็นของคนในพื้นที่โดยเฉพาะ เด็ก และผู้สูงอายุ ที่ต้องใส่ใจการเลือกใช้วัสดุมากเป็นพิเศษ สวนต้องดูแลง่าย สวนต้องใช้ได้ทุกช่วงวัย ศูนย์เด็กเล็ก ต้องเกิดประโยชน์กับเด็กๆ สูงสุด ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ทั้งร่างกาย และสติปัญญา พื้นที่ที่รองรับผู้สูงอายุ ต้องปลอดภัย

“ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ทีม we!park ร่วมกับ บริทาเนีย ในการร่วมคิด ร่วมจัดการ ลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนดําเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่วมพัฒนาแบบหรือ Co-creation กับผู้มีส่วนได้เสีย และอีกส่วนสำคัญ คือ การออกแบบ โดย วายด์ อินทีเรีย มาร่วมลงพื้นที่ ออกแบบพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน ทำให้เกิดการแก้ปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย”

นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โมเดลสวนสาธารณะสีเขียวของโครงการ CRAFT PARK สอดคล้องกับแนวคิดสวน 15 นาที ซึ่งอยู่ในนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยพื้นที่นำร่องของโครงการฯ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา เป็นพื้นที่สาธารณะ    สีเขียวที่มีศักยภาพอยู่ในสถานพยาบาล ใกล้กับชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง

“โดยกรุงเทพมหานคร มองเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาโมเดล CRAFT PARK ไปยังพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆ ต่อไป ชูจุดเด่นแนวคิด สวนสุขภาพดี ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามโมเดลสวน 15 นาที ที่เป็นนโยบายการเพิ่มสวนสาธารณะสีเขียวขนาดเล็กให้กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ เพื่อการเข้าถึงง่าย ณ ตอนนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สวน 15 นาที ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด 125 แห่ง ที่แล้วเสร็จ 21 แห่ง  โดยตั้งเป้าให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นภายในปีนี้”

จากความร่วมมือในครั้งนี้ บริทาเนีย พร้อมเดินหน้าสร้าง CRAFT PARK พื้นที่สาธารณะสีเขียวให้กับชุมชนใกล้โครงการอย่างต่อเนื่อง ให้บ้านอยู่ร่วมกับชุมชนและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ให้คนในชุมชนได้มีสุขภาวะที่ดี ใช้ชีวิตในพื้นที่นี้อย่างมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน


ที่มาข้อมูล :  บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

Categories

บทความล่าสุด

Tags

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า